bevidstgørelse
        erkendelse
             reflektion
&
             udvikling
          proces
perspektivering

 

 

selvtillid - selvværd - selvfølelse

Selvtillid, selvværd og selvfølelse er ord og begreber, som hænger nøje sammen, også med stress, og som ofte tænkes på eller tales om, og som også ofte blandes sammen og forveksles.

Hermed, vil jeg prøve at give mit besyv med vedrørende selvtillid, selvfølelse og selvværd, samt placeringen af selvopfattelse, selverkendelse og selvrespekt i denne sammenhæng!

 

Selvaccept er at vide sådan dybt inde i hele sin krop og sjæl at det rent faktisk er sandt, at "jeg er god nok, jeg har værdi, og er værd at elske og holde af” (selvværd / selvopfattelse / selverkendelse). samt at jeg har "det", der gør at jeg kan overleve (selvtillid) - og opleve livet som ok, godt og meningsfuldt (selvfølelse). Selvrespekt hænger nøje sammen med at kunne se mig selv og andre i øjnene dvs. at jeg vover at give mig selv værdi (selvværd) og turde leve mit eget liv ud fra min selverkendelse, en erkendelse af mine evner, begrænsninger og uhensigtsmæssigheder.

Selvbedrag skjuler tidligere eller nuværende tilstandes og begivenheders reelle indhold - de faktiske bevivenheders forløb. Det kan enten være fordi vi ikke bryder os om - at vi ikke kan være bekendt, og derfor sprogligt besmykker vores handlinger; eller det kan være, fordi vi ikke er tilstrækkeligt øvede i at gennemskue vores egne handlemønstre - at vi ikke er tilstedværende, opmærksomme og bevidste.
Vi har behov for at respektere os selv - at opretholde vores selvrespet, og holde af os selv. Når vi indimellem har svært ved det, kan vi bruge selvbedraget til at skabe og/eller genskabe selvrespekten.
Jeg kan jo spørger mig selv "hvorfor er det, at jeg pynter på tingenes tilstand, på mine handlinger?"; "hvorfor er det nødvendig at gøre mig og mine handlinger bedre end de faktisk er og var?" Altså, hvis jeg er bevidst om, at det er det jeg gør!

 

SELVTILLID

Selvtillid handler mest om, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan. Selvtillid er uløseligt forbundet med præstationer og min tillid til, at jeg godt kan, eller ikke kan noget. Selvtillid betyder, at jeg tør vise hvem jeg er og bruge mine kompetencer til at forfølge mine drømme. Jeg har en fornemmelse af at jeg har kontrol med de situationer, hvor jeg har tillid til at jeg godt kan, og mestre kravene der stilles i disse situationer, derfor er jeg mindre disponeret for at få stress i disse situationer.

Selvtillid handler om forvisningen på at kunne selv. Jeg har tilkæmpet mig autonomi, en selvstændighed og tiltro til mine egne handlingers gennemslagskraft. Jeg ved, at jeg kan være uafhængig i min gøren og laden.

Jeg kan sagtens have selvtillid uden at have selvværd, men det er sjældent at det modsatte er tilfældet.

 

SELVVÆRD

Man kan visualiserer selvværd som fundamentet i et hus, og selvtillid som forskellige etager, er der et dårligt fundament bliver huset med de forskellige hvad-jeg-kan-etager ustabilt!

Selvværd er den værdi, som jeg giver mig selv og det liv, som jeg lever netop nu. Ordet spejler også min værdsættelse af det, jeg er blevet til. Selvværd vil sige, at jeg ved at jeg er 100% ok, altså at jeg ved jeg er et godt menneske, som fortjener at blive elsket og respekteret – det er vi alle sammen, men hvis et menneske gentagne gange i barndommen og senere i voksenlivet bliver afvist, på grund af handlinger, følelser og udtalelser, så kommer man nemt til at føle, at man ikke er ok. Og da vi ikke fra starten automatisk er udstyret til at bearbejde den grumme besked selv, så vokser vi op med en ubevidst skyldfølelse og viden om, at vi ikke er gode nok. Er jeg bevidst om mit værd, jeg ved at jeg er 100% ok, så er der større sandsynlighed for at jeg siger fra over for de situationer, som kunne give mig stress, jeg ved hvad jeg vil være med til, og hvad jeg ikke vil være med til.

Betingelsesløs kærlighed betyder ikke, at omgivelserne skal accepterer uhensigtsmæssige handlinger fra min side, hvis jeg slår, svigter eller på anden måde har et selvhad der går ud over mine omgivelser. Jeg fortjener stadig at blive elsket, men min handling er ikke ok, der skal altså skelnes mellem handlinger og personlighed.

Selvværd opfattes af psykologiske forskere som en "lidt senere", mer bevidst oplevelse og fornemmelse for ens eget værd. Et positiv eller negativt selvværdfølelse dannes ligeledes i relationen til nøglepersoner. Selvværdet er tæt forbundet med selvfølelsen. Oplevelsen af at være elsket, som den man er, bidrager til dannelsen af positiv (selv-)værdi. At være lige præcis "som jeg er" - er godt nok.

 

SELVFØLELSE

Selvfølelsen handler om, hvordan det føles at være mig - sådan mere generelt. Hvad jeg mærker, føler og hvordan jeg forstår det at være mig. Dvs. hvordan jeg føler mig, tænker på og ser mig selv, her i min egen indre verden, som kun jeg selv kender. Selvfølelse er når jeg kan mærke hvad jeg føler – altså at jeg kan mærke når jeg er vred, ked af det, glad, forvirret eller bange.

Selvfølelse handler om, hvor godt vi kender os selv, hvordan vi forholder os til det, vi ved om os selv. Den sunde veludviklede selvfølelse er en fornemmelse af at hvile i sig selv.

Den lave selvfølelse kendes ved en konstant følelse af usikkerhed, selvkritik og skyldsfølelse.

Når jeg er i kontakt med, hvordan det føles at være mig, jeg ved hvordan jeg er, når jeg er i balance, og jeg ved hvordan jeg er, når jeg er i ubalance, så ved jeg også, hvornår jeg er i situationer, som kan give mig stress, og har derfor mulighed for i god tid at agerer.

En del mennesker bliver opdraget til ikke at mærke hvad de føler, fordi følelserne er uønskede sider ifølge forældrene. Forældrene kan vise det ved at bliver barnet sat ind i et andet rum når det er ked af det eller viser vrede, eller bliver skældt ud eller ignoreret. Som regel handler dette om at forældrene selv har svært ved at tackle de følelser. Og her taler vi ikke om at man aldrig skal irettesætte eller skælde ud!

Vrede og sorgfølelser bliver afvist og derfor - og fordi det er følelser der er for svære at bære for barnet alene, så undertrykkes de simpelthen. Barnet holder op med at vise dem. Problemet er, at hvis man ikke kan blive rigtig gal, kan det også være svært at blive rigtig glad. Følelserne hænger for mange mennesker sammen.

Kan du mærke når du bliver vred, eller ked af det? Ikke flere timer eller dage efter, men mens det sker - og ved du, at det er vrede eller sorg du føler? Så har du selvfølelse. Det samme gælder naturligvis for glæde! At du kan mærke dine følelser, betyder ikke altid at du tager dem alvorligt, men det er et andet emne.